Newton MP Random Files

SystemFonts

systémový doplněk, který ve většině aplikací nahradí systémové fonty uživatelem zvolenými. Sice nefunguje úplně všude a má několik drobných kosmetických závad, ale zato nastolí češtinu v Dates, což samo o sobě stojí za zváženou, a na dalších užitečných místech. K zobrazení češtiny v Dates stačí nastavit CE ekvivalen fontu Simple tak, jak je zobrazeno na ilustraci. Volba "View update" překreslí obrazovku s novým nastavením okamžitě, pokud není zvolena, překreslení vyžaduje restart. Nalezeno v GNUEho Junk Boxu (offline?).

Použití: nainstalujte na Newton, otevřete Preferences a v položce System Fonts zvolte CE fonty.

SystemFonts

Konverze Newt-Win

Pokud chcete přenášet dokumenty v češtině z Windows na Newton, stáhněte si dokument s konverzním makrem do Wordu, kterým můžete překládat texty z/do kódování Mac Roman (kompatibilní s NOS). Vyvinuto onehdá firmou Granátové Jablko.

Použití: Nakopírujte si template "konverzeNewtWin.dot" do folderu s ostatními vzorovými dokumenty. Otevřete pomocí Wordu, povolte makra. Pak nakopítujte text do otevřeného (prázdného) dokumentu a použijte buď tlačítko na konverzi Win-Newt nebo Newt-Win dle potřeby.

UniNames

Tento doplněk přidá do preferencí v Names možnost změnit font, tudíž dovoluje používat češtinu. Autorem je Richard C. L. Li, nalezeno kdesi na stránkách Hong Kong Newton User Group, nyní bohužel off-line.

Použití: otevřete Names, "i" menu a vyberte UniNames Preferences, nastavte vlastní fonty.

UniNames

NotesViewPatch

Podobně jako předešlý doplněk, NotesViewPatch umožní nastavit font a velikost fontu pro titulky a overview v Notes. Autorem je Tomoyoshi Murai.

Použití: otevřete Preferences a vyberte NotesViewPatch, zvolte vlastní font.

Notes View Patch

Download