portfolio

zachycuje většinou zastaralý průřez snahou autora na poli počítačové grafiky. Všechna tvorba zde uvedená je zplozena a vlastněna autorem a vztahují se na ni práva autoru zákonem přiřčená.

Jakékoliv připomínky, podněty, stížnosti, nabídky a výhrůžky směřujte, prosím, na mailovou adresu feedback@simplicitas.net.