Animation & Multimedia
Quick Suicide

Quick Suicide

Páchání sebevraždy, pokud jeden není až nezdravě pečlivý, trvá mnohem kratší dobu, nežli její rozanimování (rozmýšlení do toho nepočítám ani v jednom případě). Animování sebevraždy je nepochybně daleko užitečnější, inspirativnější, zdravější a pro svět přínosnější, nežli sebevražda samotná.